Piotr Paweł Fehler

Studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo ukończyłem na wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, otrzymując tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Niespełna miesiąc później Okręgowa Izba Pielęgniarek    i Położnych w Wałbrzychu wydała mi Prawo Wykonywania Zawodu, które dało mi uprawnienia do wykonywania  zawodu jako pielęgniarz.

W momencie otrzymania Prawa Wykonywania Zawodu podjąłem swoją pierwszą pracę na stanowisku pielęgniarz w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu, w Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej, gdzie pod okiem lekarzy oraz doświadczonych koleżanek pielęgniarek zdobywałem nową, cenną wiedzę oraz umiejętności. Był to również moment, w którym zacząłem ukierunkowywać swoje pasje zawodowe.

Po dwóch latach pracy, będąc już bardziej doświadczonym pielęgniarzem, rozpocząłem swoją drugą pracę, tym samym jednocześnie realizując swoje marzenie. Podjąłem pracę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu gdzie po skończeniu kursu kwalifikacyjnego zostałem pielęgniarzem anestezjologicznym. Praca w Klinice Intensywnej Terapii dała i nadal przynosi niesamowite ilości wiedzy, więcej pewności siebie, jednocześnie ucząc pokory.

Chęć dalszego rozwoju, pozyskania nowej wiedzy sprawiły, że w roku 2019 ukończyłem z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy, wieńcząc to uzyskaniem tytułu magistra pielęgniarstwa.

W trakcie studiów magisterskich, będąc pełnoetatowym pracownikiem Wrocławskiego Szpitala Klinicznego, swoją wiedzę poszerzałem, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, certyfikaty oraz dyplomy udostępniam Państwu na mojej stronie.

Chcąc być profesjonalistą w swojej dziedzinie, a swoje usługi świadczyć na najwyższym poziomie, podjąłem się i obecnie jestem w trakcie dwóch specjalizacji w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki oraz Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.

Ze swojej strony mogę zagwarantować, że swoją wiedzę będę skrupulatnie poszerzał, oferując Państwu swoje usługi na najwyższym poziomie, opierając się na doświadczeniu oraz aktualnej wiedzy medycznej.