zakres świadczonych usług

Porada pielęgniarska

• Porada pielęgniarska, w trakcie której, wykonywany jest pomiar podstawowych parametrów życiowych (RR, tętno, oddech, saturacja, temperatura).
Określane są potrzeb pielęgnacyjne pacjenta, opracowany zostaje plan leczenia oraz proces pielęgnowania chorego. Wizyta obejmuje edukację pacjenta, a w razie potrzeby, również jego rodziny.

Zabiegi pielęgnacyjne, w tym:

• Toaleta pacjenta pod natryskiem lub w wannie, po wcześniejszej ocenie stanu chorego
• Toaleta pacjenta w łóżku
toaleta pacjenta w łóżku wraz z pełną profilaktyką przeciwodleżynową

Iniekcje:

• Zastrzyk podskórny
• Zastrzyk domięśniowy
• Zastrzyk dożylny
• Zakładanie/wymiana wenflonu

Wlewy kroplowe:

• Wieloelektrolitowe
• Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne
• Witaminowe

Pielęgnacja dostępów naczyniowych

• Pielęgnacja tymczasowych i permanentnych wkłuć centralnych i dializacyjnych, przetoki tętniczo-żylnej, wkłuć obwodowych

Detoks/Odtrucie

• Detoks/odtrucie alkoholowe - leczenie objawów zatrucia alkoholem (np. nudności, wymioty, bóle głowy)

Pobieranie materiału do badań

• Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych (krew/mocz) oraz mikrobiologicznych (wymaz)

Założenie/wymiana sondy do żołądka:

• Kamienie pacjenta przez zgłębnik żołądkowy, PEG-a, mikrojejunostomię
• Edukacja chorego, rodziny w zakresie obsługi oraz pielęgnacji

Pielęgnacja stomii wraz z wymianą worka stomijnego

• Edukacja pacjenta, rodziny w zakresie pielęgnacji stomii oraz wymiany worków

Wykonanie lewatywy

Cewnikowanie pęcherza moczowego, wymiana cewnika, wymiana worka na mocz

• Płukanie pęcherza moczowego, podaż leków bezpośrednio do pęcherza moczowego • Nauka samocewnikowania pęcherza moczowego

Pielęgnacja rurki tracheotomijnej, wykonywanie toalety drzewa oskrzelowego oraz jamy ustnej

• Edukacja rodziny chorego w zakresie pielęgnacji oraz wykonywania toalety drzewa oskrzelowego z zachowaniem wszystkich zasad aseptyki i antyseptyki
• Wymiana filtrów oraz rur od respiratora

Wykonanie nebulizacji, również u chorych z wyłonioną tracheotomią

Leczenie ran, w tym ran trudno gojących się, odleżyn, owrzodzeń, oparzeń

• Zakładanie/wymiana opatrunków (zwykłe/specjalistyczne), w tym opatrunków podciśnieniowych VAC
• Pełna profilaktyka przeciwodleżynowa
• Usuwanie szwów